• Przed planowanym Chrztem dziecka, ojciec lub matka zgłasza się w kancelarii parafialnej, celem odebrania specjalnego formularza, na podstawie którego po Chrzcie św. dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych.
  • Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.
  • Gdyby Chrzest Święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować proboszcza.
  • Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej Parafii po uzgodnieniu terminu w kancelarii

Rodzice Chrzestni

  • Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący.
  • Rodzice mogą wybrać dwie, lub tylko jedną osobę jako chrzestnego. Może być matka lub ojciec chrzestny, ale nie może być dwóch chrzestnych tej samej płci.
  • Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku niesakramentalnym.
  • Chrzestni z poza parafii przedstawiają zaświadczenie swego proboszcza, iż są zdatni do pełnienia tej funkcji. W swojej parafii zamieszkania chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej.
  • Rodzice chrzestni w tym dniu przyjmują Komunię Świętą.